Op woensdag was er een projectdag rond ' duurzaam omspringen met water' We starten de dag met een toneeltje. Daarna konden de kleuters verschillende workshops volgen rond het thema. Leuke foto's vind je op de website van onze school.Reacties